maturitní otázky, referáty... nejen pro studenty

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Druhy úvěrů

Druhy úvěrů
- podle doby splatnosti
- krátkodobé do 1
- střednědobé 1 – 4
- dlouhodobé 4 - …
- podle toho, v jaké měně jsou poskytované
- devizové
- korunové
- podle zajištění
- zajištěné (movitosti, …) úvěr zajištěný věcmi – lombardní úvěr
- nezajištěné
- podle počtu zúčastněných stran
- přímé úvěry (mezi bankou a žadatelem o úvěr)
- nepřímé úvěry (zahrnují tři strany):
- dlužníka (kupujícího)
- obchodníka
- banku
Zákazník obdrží úvěr od obchodníka, který mu prodává zboží a obchodník potom prodá úvěr bance.
- podle formy čerpání
- jednorázové (klient vyčerpá jednorázově částku) u půjček
- ve formě úvěrové linky (při které si zákazník může opakovaně půjčovat od banky peníze do výše předem stanoveného úvěrového limitu)
- podle účelu a subjektu podle účelu – provozní a investiční úvěry
- úvěry pro podnikatelské účely (úvěry na všechno možný)
- úvěry občanům
- tzv. mezibankovní úvěry
- úvěry poskytované obcím
Často je možné se setkat také s těmito druhy úvěrů:
a) eskontní úvěr před dobou splatnosti
b) kontokorentní úvěr do minusu
c) lombardní úvěr – krytý movitou zástavou do vlastní úschovy (dopravní prostředky, VT, šperky, CP)
d) hypoteční úvěr – krytý nemovitostí KATASTRÁLNÍ ÚŘAD, KATASTR NEMOVITOSTÍ, do národní galerie, v technickém průkazu (dopravní prostředek)

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!