Archiv měsíce: Červen 2008

Nabídka práce

Nabídka práce – práci nabízí člověk, ten má čas rozdělen na: 1)práci, kterou pronajímá za mzdu 2)volný čas (+domácí práce bez mzdyČlověk maximalizuje užitek => dle toho volí poměr času v práci a volného...

MĚŘENÍ NEROVNOSTÍ V DUCHODECH, TRH PRÁCE & TRH PUDY

MĚŘENÍ NEROVNOSTÍ V DUCHODECH 1)Lorenzova křivka 2)Giniho koeficient – poměřuje skutečnou LC s linií 45st. G=(A-B)/A…G=0…. totálně spravedlivé rozdělení G=1…. totálně nespravedlivé rozdělení Stát důchody přerozdělí tak,aby se nerovnosti snížily. to ssebou ale nese...

Rozdělování na bázi mezní produktivity

Rozdělování na bázi mezní produktivity – tak je v ekonomice rozdělován národní důchod mezi jednotlive VF Firma bude najímat vždy jen tolik VF až MRP=MFC. Bude za ně ale platiti pouze MFC, tedy dříve...

Poptávka fy po VF a nabídka VF

Poptávka fy po VF a nabídka VFPoptávka po VF je odvozená od poptávky po produktu a závisí na tom,-jaký je výnos z VF (dodatečná jednotka přináší firmě dodatečný příjem, který závisí n a MPP...

Cíle firem

V poslední době je trend oddělovat řízení (management) firmy od vlastnictví. Pod vlivem najatých managerů tak mohou hlavně větší firmy sledovat též jiné cíle mimo zisku. 1)Uspokojivá výše zisku (behavioristická teorie) – ve firmě...

FORMOVÁNÍ CEN VF, TEORIE ROZDĚLOVÁNÍ

FORMOVÁNÍ CEN VF, TEORIE ROZDĚLOVÁNÍ Podstata a specifika trhů výr. faktorů – opačné postavení než na trhu produktů (firmy=D, domácnost=S) – Poptávka po VF není poptávkou přímou, alébrž odvozenou od poptávky po produktu na...

. TYPY FIREM & JEJICH CÍLE

TYPY FIREM & JEJICH CÍLETypy firem v tržním hospodářství 1)Firmy v individuálním vlastnictví– soukromý podnikatel podniká sám, na jeho účet jdou zisky i přípdné ztráty– ručí celým svým majetkem, v případě neúspěchu musí ze...

Financování firem, Cíle firem

Financování firem 1. Výdej akcií (podíl na zisku, rozhodování a vlastnictví….) 2. Výdej obligací 3. Bankovní úvěry (velké firmy mají přístup k větším úvěrům, neb budí větší důvěru banky 4. Krátkodobě – obchodní úvěr...

Regulace

Regulace 1)antitrustové zákony – omezují sílu monopolu 2)daňová politika 3)zavedení účasti státu v monopolu 4)regulovaná cena – monopolní zisk zaniká, existuje jen zisk normální. Někdo praví, že regulace dezmotivuje podnikatale a má tak ještě...

Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci

Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci Stejně jako v dokonalé konkurenci zisk = TR-TC a je maximální, pokud MC = MR. Při konstantní ceně VF jsou náklady ovlivněny výrobou a ne typem konkurence. Příjmy –...