Archiv měsíce: Červen 2008

Regionální politika EU

Regionální politika EU – většina prostředků EU směřuje do reg. rozvoje, snaží se snižovat rozdíly mezi úrovní různých regionůKohezní fond = určen zemím, jejichž HDP na 1 obyv. < 90% průměru EUPoradním orgánem je...

Podpora MSP

Podpora MSP – svět s rozvinutou ekonomikou – zákony a legislativní akty, administrativní mechanismy, přímá pomoc ze strany státu na trzích vstupů a výstupů– programy a podpora, vypisovateli programů MPO a ….– prostředky z...

PP – REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PP – REGIONÁLNÍ ROZVOJ Cílem je přilákat investory → průmyslové zóny, investiční pobídkyFaktory rozmístění průmyslové výroby:o infrastrukturao dislokace (makroeko. char.) – zužování širšího prostředío lokalizace (mikroeko. char.) – výběr konkrétního prostředío přírodní podmínky –...

EXPORT

Informatika: organizace CZECH TRADE – info o ZO Normy a kvalita: přebírány evropské normy, příspěvek na zavádění systémů řízení kvality Podnikatelské mise a česká centra: specializované agentury, podnikatelé jako doprovod vládních představitelů Morální a...

PP – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

PP – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MSP jsou, vzhledem k jejich počtu, pružnosti a významu pro zaměstnanost v ekonomice, předmětem státního zájmu.Kritéria MSP:o velikost podnikuo výše aktivo velikost obratuo 25% nebo více kapitálu nebo...

Subsystémy PP

Subsystémy PP technické PP – podpora inovačního procesu, investičního procesu, informačních zabezpečení a výcviku prac. sil proexportní PP – cla strukturální PP – změna vlastnictví (privatizace) velikostní struktura (MSP, velké podniky) regionální struktura (území)...

EXPORT

EXPORT Proexportní politika = posílení konkurenceschopnosti exportu při celk. liberalizaci ZONástroje:  bankovně měnové : devizový kurz národní měny úvěrová a úroková politika CB a komerčních bank finanční : daňová soustava, subvenční politika, soustava...

EXPORT

Bankovně měnové nástroje : devalvace zlevní vývozy a zdraží dovozy úvěrová a úroková politika bank ČEB – financuje vývoz, zvýhodňuje vývoz formou přímých dodavatelských úvěrů na vývozy, které splňují : rizika exportu pojištěny spol....

OKEČ

OKEČ = odvětvová klasifikace ekonomických činností, z toho průmyslové činnosti tvoří:o C – dobývání nerostných surovino D – zpracovatelský průmysl z A, B, Co E – energetikaPro realizaci cílů byl formulován akční program.K dosažení...

Nástroje PP

Nástroje PPA) měnová politika a) otázka měnového kurzu = podhodnocen → ve prospěch exportérů = nadhodnocen → ve prospěch importérů b) otázka povinných rezerv u CB → čím vyšší, tím vyšší úroky B) rozpočtová...