Archiv měsíce: Červen 2008

Formy a funkce peněz.

Formy a funkce peněz.funkce: všeobecně přijímaný prostředek směny (nahrazuje těžkopádnou barterovou směnu – zboží za zboží)- není to pouze směna peněz za zboží i služby, ale také placení daní, peněžní dary či alimenty, kde...

Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti.

překonání – start ekonomického růstu – rozvoj určitých odvětví, kde může nastat rychlý růst produktu a důchodu – to umožní tvorbu úspor – invest. i v dalších odvětvích – sebeudržující růst (soustřeď. na odvětví...

Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti.

Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti.(růst – uvažujeme růst produktu na 1 obyv. – vývoj ekonomické úrovně)vývoj obyvatelstva – rozvojové země (1)vysoký stupeň porodnosti i úmrtnosti; 2)vysoký stupeň porodnosti a nízký stupeň úmrtnosti – humanitární pomoc,...

Nabídkové šoky.

Nabídkové šoky. reálné – snížení reálných produkčních možností ekonomiky (přírodní katastrofy..), pozitivní reálné šoky – nové technologie apod.nominální – zvýšení či snížení cen vstupů (růst nákladů na pracovní cílu, růst cen surovin na svět....

Pojetí ekonomického růstu, zdroje růstu, růstové účetnictví.

Pojetí ekonomického růstu, zdroje růstu, růstové účetnictví. jde o dlouhodobý růst potenciálního produktu, na rozdíl od cyklického kolísání reálného produktu. Lze ho znázornit též posunem hranice výrobních možností PPF.Mezi zdroje růstu patří: lidské zdroje...

Agregátní poptávka, poptávkové šoky.

Agregátní poptávka, poptávkové šoky.model zahrnuje do analýzy proměnlivou cenovou hladinu, zabývá se krátkým i dlouhým obdobím, existuje též nabídkové omezení.Agregátní poptávka – objem celkových plánovaných výdajů na nákup produktu Y dané ekonomiky (výdaje na...

Agregátní poptávka, poptávkové šoky.

Na rozdíl od křivky D v případě AD neexistuje substituční efekt.Poptávkové šoky:1) růst bohatství domácností  růst spotř. výd.2) pokles míry zdanění osobního důchodu vede k růstu osobního disponib. důch.  zvýšení C, možná...