maturitní otázky, referáty... nejen pro studenty

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

ZÁNIK ŽIVNOSTI:

ZÁNIK ŽIVNOSTI:
1.) smrtí podnikatele
2.) zánikem právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku
3.) uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou
4.) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA:

povinnosti podnikatelů:
- povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu k poskytování služby
- povinnost zajistit, aby v provozovně, kde se prodává zboží spotřebitelům, byla ve vymezené době přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka
- na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží, kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
- každý podnik dostane své IČO

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!