Ekonomie otázky

22) Všeobecná rovnováha

Mikroekonomie 22. Všeobecná rovnováha Analýza všeobecné (celkové) rovnováhy konstruuje model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých trhů.Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy:1. Existují jen dva lidé tvořící společnost – A a E2. Existují pouze dva statky –...

19) Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model).

Mikroekonomie 19. Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model). Monopolistický trh je charakterizován následujícími znaky:• Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízkými substituty. Činnost firmy je na chování ostatních firem nezávislá.• Diferenciace produktu...

13) Dokonalá konkurence a postavení firmy, volba rovnovážné produkce

Mikroekonomie 13. Dokonalá konkurence a postavení firmy, volba rovnovážné produkce. (Teoretické koncepce klasické školy). Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje ziskCílem je dosažení maximálního ekonomického zisku. Nulový ekonomický zisk znamená, že vstupy...