Ekonomie otázky

2.5. Princip akcelerátoru

2.5. Princip akcelerátoruAkcelerátor – je číslo, které udává o kolik je třeba zvýšit (nebo o kolik se zvýší ) Investice, vzroste-li produkt o X.Protože Investice jsou ovlivněny růstem prodejů, růstem produktu a vůbec pozitivními...

2. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. EKONOMICKÝ RŮST.

2.1. Okunův zákonArthur Okun. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti jsou představovány ztrátou produkce v podobě rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem. Kvantifikuje ho Okunův zákon . Je-li skutečná nezaměstnanost na přirozené míře (u=u*), pak Y=Y* Y/Y*=1.Je-li...

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD....

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporámMezní sklon ke spotřebě ( MPC, taky c ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost vynaložila na dodatečnou spotřebu . Průměrný sklon ke spotřebě...

1.1.2. Disponibilní důchod YD

1.1.2. Disponibilní důchod YDDisponibilní důchod (YD) získáme z osobního důchodu, odečteme-li od něj osobní daně, které domácnosti platí.YD se využije na spotřební výdaje domácností (C)a na tvorbu osobních úspor (S). 1.1.3. Spotřeba CTzv. spotřební...

1. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM

1.1. Disponibilní důchod, spotřeba a úspory Hrubý národní produkt ( HNP ) představuje výsledek fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země. Čistý produkt získáme odečtením obnovovacích investic od hrubého produktu.Hrubý domácí produkt (...

Audit

38. Vnitřní a vnější audit Vnější audit, spolupráce vnitřního a vnějšího auditu Vnitřní audit Akciová společnost Věrný obraz skutečnosti v účetnictví 3. Charakterizujte život podniku (založení, růst, sanace, zánik) Efektivnost veřejného sektoru

Devizy

Devizové obchody Přesuny devizových rezerv subjekty devizového trhu: Způsoby použití devizových rezerv Pohyb devizových rezerv Důvod budování devizových rezerv Účel a způsob použití devizových rezerv Devizové termínové operace typu financial futures Devizové operace typu...

Mzdy

STRUKTURA MZDY Pružné či nepružné mzdy a ceny? NÁHRADA MZDY PŘI PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI Inflační spirála ceny – mzdy Anticipovaná inflace a nepružné mzdy Anticipovaná inflace a pružné mzdy Mzda Extrémní keynesiánský případ –...

Peníze

2 Peníze a jejich emise Peníze a bankovní soustava Emptio – venditio o výměně věci za peníze  PENÍZE Peníze a peněžní trh – Formy a funkce peněz Bankovnictví, FINANČNÍ TRH jak banky tvoří...