Ekonomie otázky

Úvěr

Žádost o úvěr: Formy zajištění úvěr. produktů banka může poskytnout úvěr ve formě: Stavební hypoteční úvěr Devizový úvěr, sanační úvěr a hypotéční úvěr Úvěr na bytové potřeby od stavebních spořitelen Vkladové služby Výše hypotečního...

Firma

39) Vymezení pojmu firma Obchodní firma Optimum (rovnováha) firma za nedokonalé konkurence Musí platit podmínka MC = MR, je-li firma v rovnováze, v každém okamžiku? Proč firma usiluje v homogenních podmínkách o růst tržního...

Poptávka a nabídka

poptávka a recese 4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka regulace agregátní poptávky Poptávka po práci Poptávka po výrobních faktorech agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka se zvyšuje, když: Poptávka po penězích, tvorba peněz a peněžní...

Příjmy a zisk

Slabé stránky výkazu zisků a ztráty Příjmy a zisk firmy Příjmy a zisk Zisk v životním pojištění pro pojišťovnu 3. PRODUKČNÍ ANALÝZA NÁKLADY FIRMY, ZISK Zisk z obligací je zajištěn Příjmy a zisk VEŘEJNÉ...

Platební styk

Národní platební styk Bezhotovostní platební styk Tuzemský a zahraniční platební styk Hotovostní platební styk Mezibankovní platební styk a zúčtování platební styk Systém bezhotovostního platebního styku v ČR Peníze a platební styk Formy zahraničního platebního...

Daně

DANĚ Z PŘÍJMŮ, Daňová soustava platí od 1.1.93 Nepřímé daně Nepřímé daně 2 Spotřební daň DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Č. 588 / 1992 SB. Nepřímé daně Nepřímé daně 2 majetkové daně daně a agregátní...

Spotřebitel

Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky 3. Analýza chování spotřebitele. Užitečnost, mezní a celkový užitek. Indiferenční analýza. Maximalizace užitku, rovnováha spotřebitele Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu neměřitelnosti užitečnosti 1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ...

Nezaměstannost

Nezaměstnanost nezaměstnanost 2 NEZAMĚSTNANOST, PROSTITUCE, NELEGÁLNÍ PRÁCE míra nezaměstnanosti 19. Zaměstnanost příčiny a formy nezaměstnanosti Trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti Klasická nezaměstnanost Nezaměstnanost – definice nezaměstnanosti, její formy, příčiny, důsledky 13. Inflace, nezaměstnanost...

Důchod

Osobní důchod 5) Sirotčí důchod GNP je vyšší než národní důchod, DALŠÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY TYPU DŮCHOD b) Starobní důchod před dosažením důchod. věku s objektivní podmínkou Hypotéza permanentního důchodu DRUHY DŮCHODŮ. , Rozdělení důchodu...

Fondy

Penzijní fondy Fond rizikového kapitálu • investiční(akciový) model fondu 15. Podílové fondy 16. PENĚŽNÍ INVESTIČNÍ FONDY. Trh zapůjčitelných fondů Druhy Fondů Rezervní fond ze zisku