Ekonomie otázky

Spotřební daň

Spotřební daň DAŇOVÉ DOKLADY § 11, 12, 13 Nepřímé daně SAZBY DPH §16 + PŘÍLOHY 1 A 2 Srovnání DPH a spotřební daně DANĚ Spotřební daně Rozpočtové určení daní Spotřební a úsporová funkce Efektivnost...

Marketing

Online marketing Marketing MARKETING 2 Marketing (marketingová koncepce) Tržně nediferencovaný a cílený marketing Odbyt a marketing Sociálně etický marketing

Inkaso

Smlouva o inkasu Smlouva o otevření akreditivu Dokumentární inkaso: úloha a schéma průběhu DI. Platební podmínky Peníze a platební styk

Směnky,šek

Směnky Využití směnky v české bankovní praxi Náležitosti směnky 13) Směnka a šek 2 Peníze a jejich emise Přednosti směnky Cenné papíry Šeky Charakteristika vybraných druhů CP Platební nástroje používané v ZO

Cenné papíry,kapitálové trhy

Kapitálové trhy Tržní kapitalizace Kapitálové trhy 1 Kapitálové trhy 2 Cenné papíry 1 Cenné papíry 2 Cenné papíry a kapitálové trhy Cenné papíry a kapitálové trhy Investování do cenných papírů 1 Investování do cenných...

Nezaměstnanost 2

Nezaměstnanost NEZAMĚSTNANOST, PROSTITUCE, NELEGÁLNÍ PRÁCE nezaměstnanost Sociální dopad nezaměstnanosti Přirozená míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a hospodářská politika Typy nezaměstnanosti a její ekonomické a sociální důsledky Klasická nezaměstnanost 11.7. Přínosy a náklady nezaměstnanosti 11.2 Měření nezaměstnanosti...

Podnikové činnosti,typy podniků

Zrušení a zánik podniku Konkurzní řízení Živnostenské podnikání Podmínky provozování – živnost může provozovat FO … Živnostenské oprávnění je: Živnostenský rejstřík Živnostenské podnikání Družstvo Státní podnik Obchodní společnosti Komanditní společnosti (k. s.) Společnosti kapitálové...

Akciová společnost

Akciová společnost Akciová společnost ( a.s. ) – 1 právnická / 2 fyzické osoby všechny banky mají podobu akciové společnosti a řídí se zákonem o bankách (č. 21/ 1991 Sb.) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO,...

Inflace

PŘÍČINY A DŮSLADKY INFLACE Inflace 1 Inflace 2 Inflace a její měření Phillipsova křivka, setrvačná inflace PODSTATA A FORMY INFLACE Důsledky inflace Formy inflace: Vyrovnaná a anticipovaná inflace 12.2 Inflace a hodnota peněz Stupně...

Dluhy,zadluženost

Optimální kapitálová struktura (zadluženost) Ukazatele zadluženosti (debt ratios) Tradiční ukazatele: ukazatele z platební bilance a zahr. zadlužení Dluhy: vymezení FINANČNÍ ANALÝZA FAnalýza z rozvahy ROZPOČTOVÝ DEFICIT Příčiny růstu veřejného dluhu Formy zajištění úvěr. produktů