Ekonomie otázky

Akcie

Forma akcie Akcie, charakteristika, druhy, práva Emisní kurs akcie VLASTNÍ AKCIE Akcie zaknihované AKCIE Cenné papíry,akcie Akcie Výměna dluhopisů za akcie Společníci a podíly u A.S. CENNÉ PAPÍRY

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_1:

EKONOMIE-OTÁZKY – obsah: 6. FINANČNÍ ANALÝZA 5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4. CENY 3. KALKULACE 2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT, CASH… Manažerská ekonomika 1. Náklady,Odpisy,Daně a clo,… 7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE 6....

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_2:

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TYPY KONKURENCE Individuální poptávka po produkci jedné firmy v NK… Velmi krátké období NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROVNOVÁHA NA TRHU Tržní nabídka Posun křivky nabídky Bod uzavření firmy V podmínkách dokonalé konkurence...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_3:

současná a minulá práce Vykořisťování člověka člověkem bude … Právě toto bylo oním místem rozchodu M. s Hengelov… Marxismus S. se zabýval úlohou státu v ekonomice … ­ Starší historická škola Obchodní ochranářství vytváří...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_4:

a u společností a družstev –  vlastnictví: – výprodej (sell-offs): * metoda (diskontovaného) volného CF • Dluhy (pasiva) – • Běžný majetek – hotovost a vklady – NH – odpisování = ROZVAHA Majetek...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_5:

Možnost změny podnikové kultury, … Dají se najít určité základní charakteristiky spol… Základním zdrojem, prvkem, tj.subjektem … Metodologický aparát, který se dnes používá při me… Výsledkem finančního plánování jsou schémata : Správné hospodaření s...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_6:

Bilanční analýza = finanční analýza Řízení cash flow Př.:Podnik PRACOVNÍ KAPITÁL MUSÍ BÝT V LIKVIDNÍ FORMĚ Řízení pracovního kapitálu: 2. Původu finančních prostředků Ve firmě jsou realizována tato finanční rozhodnutí… Faktor rizika Úkoly finančního...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_7:

Nabídka ( z růstu mezd ) Trh práce: Mezní náklady na výrobní faktor ( MFC ) Zákon klesajících výnosů : Trh práce, trh kapitálu Trh práce, trh kapitálu Cenové vůdcovství OLIGOPOL OLIGOPOL Monopol MONOPOL...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_8:

Obchodní společnosti – osobní Ukončení podnikaní (2 fáze) Důležité pojmy související se založením obchod.spo… Zahájení podnikání (2 fáze) Obchodní společnosti Jednání podnikatele fyzické osoby – osobně nebo zp… Podnikatel O B CH O D...

EKONOMIE-OTÁZKY – kompletní obsah_9:

mezinárodní měnová soustava parita (rovnost) kupní síly měnový trh krátkodobý a dlouhodobý kapitál přínosy z obchodu relativní cena mezinárodní obchod Otevřená ekonomika spekulační motiv poptávka po penězích (MD) jednoduchý multiplikátor depozitních peněz tvorba bankovních...