Ekonomie otázky

1) Finanční trh

Finanční trh Finanční trh je zvláštní formou trh. Je to systém, který se vytvořil proto, aby bylo možno prodávat a kupovatkrátkodobý i dlouhodobý kapitál výměnou za volné peněžní prostředky. Finanční trh také zabezpečuje přerozdělení...

10. CENY

CENY Metody stanovení ceny– 1. Hodnotový typ cenyo zisk se zahrnuje do ceny výrobků nebo služeb– 2. Nákladový typ cenyo cena vychází ze součtu nákladů spojených s výrobkem– 3. Výrobní typ cenyo vychází z...

9. KOMUNIKACE

KOMUNIKACE Komunikace jako prostředek upevňování podnikové kultury – podniková kulturao je ovlivněna interpersonálními vztahy konkr. prac.o označuje společné hodnoty a normyo je prostorově a časově determinovánao je výsledkem procesu určení– silná podniková kulturao musí...

8. PRACOVNÍ PODMÍNKY, PROSTŘEDÍ, MOTIVACE

PRACOVNÍ PODMÍNKY, PROSTŘEDÍ, MOTIVACE Pracovní podmínky– jsou vytvářeny souborem faktorů technickotechnologických (vybavení), organizačních (org. práce), zdravotněhygienických, ekonomických, společenských– působí na člověka v průběhu prac. procesu a ovlivňují jeho zdraví, spokojenost, vztah k práci, vztah...

7. PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI

PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI – vznik prac. poměru: a) smlouvou,b) volbou,c) jmenováním – náležitosti prac. smlouvy: o 1) datumo 2) místo výkonu práceo 3) předmět činnosti– vytvoření os. karty – měla by...

6. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ Personální plány:– 1) skupinové– 2) individuální Skupinové personální plány– a) Plán počtu pracovníkůo zákoník práceo prac. poměr– vznik• prac. smlouva• volba • jmenování– dohody– hl. a vedl. prac. poměr, ved. činnost– b)...

5. VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNITŘNÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE Pracovní síla– rozhodující výrobní faktor– otázka:o kolik a jaké prac. bude podnik potřebovat (pers. plánování)o kde prac. síly podnik získáo jakým způsobem prac. síly získá a udrží VP trh práce–...

4. VNĚJŠÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE

VNĚJŠÍ PODNIKOVÝ TRH PRÁCE – podnik obvykle získává rozhodující množství svých zam. z obyvatelstva, které bydlí v okolí podniku = spádové území podniku– podnik je v rozh. míře závislý na zdrojích prac. sil, které...

3. b) MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT

A) Základní identifikace– identifikace OP a výzvyo číslo a název OP, priority a opatření dle programových dokumentů– základní identifikace projektuo název, časové rozmezí, místo realizace, dosah (specifick potřeby regionu) a cíle – měřitelné (globální...