Štítek: efektivnost investic

Postup hodnocení efektivnosti investic

• Stanovení kapitálových výdajů na investici• Predikce budoucích peněžních toků (CF)• Stanovení nákladů na finanční kapitál• Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů (CF)• Aplikace metod hodnocení efektivnosti investic Stanovení kapitálových výdajů na investiciPořizovací cena DM...

Financování podniku a hodnocení efektivnosti investic

Zdroje financování podniku• Externí x interní• Vlastní x cizí• Krátkodobé x dlouhodobé• Externí – vklad majitele, úvěry, obligace, závazky,dotace, zvláštní formy financování • Interní – čistý zisk, nerozdělený zisk,odpisy, finanční prostředky z prodeje majetku...

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří odpisy a zisk. Nejčasnějším zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Žádost o půjčku musí být doložena podnikatelským záměrem, ve kterém je:– na co se půjčka požaduje– čím nebo kým je...