Štítek: funkce státu

7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

7. Rozbor státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje, úloha státu v soudobé ekonomice ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCERozpočtový přebytek (BS) je přebytek daňových příjmů vlády nad celkovými vládními výdaji (vládními nákupy zboží a služeb...

FUNKCE STÁTU

FUNKCE STÁTU = funkce státu závisí na vývoji státu 1. PODLE D.J.LEVYHOD.J. Levy = rozlišuje základní a rozšiřující funkce státu.a) základní funkce = pouze funkce které žádná jiná instituce nemůže zabezpečit (obrana státu, vynucení...

FORMY, FUNKCE A TYPOLOGIE STÁTU

6. FORMY, FUNKCE A TYPOLOGIE STÁTU STÁTNÍ FORMU VYMEZUJE:1) státní režim– demokratické– nedemokratické státy2) forma vlády– monarchie– republika3) forma uspořádání státu– unitární státy– složené státy STÁTNÍ AKTIVITY 1) legislativní aktivity = stát garantuje tvorbu...