Štítek: podnikatel

ZEP

1. Podstata podniku a podnikání Podnik = soubor hmotných (budovy, stavby, stroje), nehmotných (práva, závazky, obchodní jméno) a osobních (zaměstnanci a jejich zkušenosti a znalosti) složek podnikání; základní složka hospodářství Podnikání = činnost prováděná...

PODNIKATEL

PODNIKATELA)FOB) PO PODNIKATEL JE OSOBA, KTERÁ PODNIKÁ:– na základě živnostenského oprávnění (listu)– na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, advokáti, daňový poradci)– je osoba zapsaná v obchodním rejstříku– je osoba, která podniká v zemědělství...

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)– je právní subjekt– provozuje svou činnost samostatně– vymezuje si předmět podnikání– nese podnikatelské riziko– hospodaří s majetkem– podniká na vlastní účet a vede účetnictví Podnikatel – právně...