Štítek: bankovní soustava

33) Bankovní soustava

Bankovní soustava Základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava. Ta se z pravidla skládá z centrální banky a značného počtu komerčních bank a dalších specializovaných fin. institucí (leasingové společnost). Centrální (u nás ČNB)...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Bankovní soustava a ČNB

Bankovní soustava a ČNB – Je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahu mezi nimi. U nás máme dvoustupňovou soustavu. I stupeň ČNB a II stupeň obchodní banky. Základní funkce ČNB– Instituce,...

Činnosti bank

Činnosti bank1) otevření a vedení účtu2) zprostředkovávají platební styk3) vkladové služby4) úvěrové služby5) devizové služby6) směnárenská činnost7) obchodování s CP8) a jiné Vývoj bankovní soustavy• dnes dvoustupňové, před r. 1989 monopol. Každá banka měla...

Bankovní soustava a ČNB

Bankovní soustava a ČNB Dvoustupňový systém: 1)ČNB 2)Ostatní bankyBanka = organizace, která se specializuje na obchodování s penězi s cílem dosažení zisku. Česká Národní Banka• centrální banka, emisní banka,• hraje roli ústřední banky a...