Štítek: bankovní systém

2) Bankovnictví a bankovní systém

Bankovnictví a bankovní systém Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednoduššímvymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky...

Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

• Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)Banka se musí vyhnout velkému riziku při všech bankovních činnostech.– riziko úvěrové (s nesplacením úvěru)– riziko inflační (s možností hromadného útěku od peněz)– riziko kurzové (s výkyvy devizového kurzu)– politickoekonomické...

Struktura bankovního systému

– bankovní soustava je základem finančního systému v tržní ekonomice– bankovní systém je v tržních ekonomikách dvoustupňový– skládá se zpravidla z centrální banky (jedna) a komerčních bank (větší počet), specializovaných finančních institucí (hypoteční, stavební...

Struktura bankovního systému

– bankovní soustava je základem finančního systému v tržní ekonomice– bankovní systém je v tržních ekonomikách dvoustupňový– skládá se zpravidla z CB, KB, a specializovaných finančích institucí (hypoteční, stavební spořitelny…)