Štítek: bankovnictví

2) Bankovnictví a bankovní systém

Bankovnictví a bankovní systém Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednoduššímvymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky...

Bankovní systém:

1. stupeň – ČNB 2. stupeň – univerzální banky, stavební spoř., hypoteční banky, Česká exp. banka, Českomoravská záruční banka, spořitelní družstva ČNB – centrální banka, hl. posláním je pečovat o měnovou stabilitu, emituje hotové...

Vývoj českého bankovnictví

Vývoj českého bankovnictví V letech 1940 až 1950– Tu je dvoustupňový systém. To znamená, že tu je Národní banka= banka bank. a Obchodní banky: Živnostenská banka, Tatra banka, Poštovní banka, Investiční banka.V letech 1950...

Činnosti bank

Činnosti bank1) otevření a vedení účtu2) zprostředkovávají platební styk3) vkladové služby4) úvěrové služby5) devizové služby6) směnárenská činnost7) obchodování s CP8) a jiné Vývoj bankovní soustavy• dnes dvoustupňové, před r. 1989 monopol. Každá banka měla...

Právní úprava Bankovnictví

Právní úprava Bankovnictvía) ústava ČR ( je tu zakotvena ČNB jako centrální banka státu)b) zákon o ČNB ( uveden hlavní cíl a činnosti)c) zákon o bankách (týká se 2.stupně bankovní soustavy, jejich hospodaření, druhy...