Štítek: bilance

Rozvaha – bilance

Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Stálá aktivaB.I Nehmotný dlouhodobý majetekB.II Hmotný dlouhodobý majetekB.III Finanční majetekC. Krátkodobá (oběžná) aktivaC.I ZásobyC.II Dlouhodobé pohledávkyC.III Krátkodobé pohledávkyC.IV Finanční majetek A. Vlastní kapitálA.I...