Štítek: burzy

2) Bankovnictví a bankovní systém

Bankovnictví a bankovní systém Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednoduššímvymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky...

Historie pražské burzy

Historie pražské burzyNová historie pražské burzy začala v květnu v r. 1991, kdy vznikl přípravný výbor pro založení burzy CP. Novou společnost ji vytvořilo 8 bankovních domů a 24. srpna t. r. se společnost...

Charakteristika podílového listu

Charakteristika podílového listuPodílový fond není samostatnou právnickou osobou, má svého zřizovatele (Investiční společnost), která jej spravuje a rozhoduje o tom, kam budou peníze investovány.Řídí se podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.Podílový fond...

Kurzovní lístek akcií

Kurzovní lístek akciíKurzovní lístek zahrnuje seznam CP, které jsou obchodovány na burze, dále její kurzy, výsledky obchodu a další informace pro investory. CP jsou identifikovány názvem podniku (ČEZ, KB Komerční banka) a mezinárodním kódovým...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Stránky burzy

Stránky burzyKapacita burzy má jak kvalitní, tak i kvantitativní stránku.– Z kvalitativního hlediska se kapacita burzy rozumí bonita (kvalita) obchodovatelných tuzemských i zahraničních CP, které jsou připuštěny do oficiálního nebo neoficiálního burzovního obchodu.– Z...

RM – SYSTÉM registrační místo, Kurzy CP

RM – SYSTÉM registrační místo– je to akciová společnost, která organizuje mimoburzovní trh, jejímž vlastníkem je podnik výpočetní techniky– nabízí služby prostřednictvím počítačové sítě– v RM – systému mohou obchodovat libovolné fyzické i právnické...

Burzovní trh

Burzovní trhHlavní trh – obchoduje se zde s nejbonitnějšími akciemi. Patří sem emise, které mají míru likvidity odpovídající výši průměrného objemu obchodu 300 000 na 1 seanci v průběhu uplynulých 5-ti měsíců. Nezbytnou zákl....

Burzovní plocha

Burzovní plocha – se dělí na 2 části:1) PARKET (ring) – představuje oficiální (úřední) burzu – jsou na něm realizovány obchody s CP, které jsou připuštěny pro obchod na dané burze a jsou kotovány...

Druhy a formy burzovních příkazů

Druhy a formy burzovních příkazů– nelimitované : co nejlevněji, nejlépe (nakoupit, prodat). Klient neváže zprostředkovatele na dosažení přesně určeného kurzu.– limitované: přesné stanovení nejvyšší, popřípadě nejnižší ceny. Pokud se zprostředkovatel do limitu nevejde, je...