Štítek: burzy

2) Bankovnictví a bankovní systém

Bankovnictví a bankovní systém Banka je v podstatě podnik, který se vyznačuje zvláštním zaměřením své činnosti. V nejjednoduššímvymezením je banka instituce, která se zaměřuje na operace s penězi s cílem dosažení zisku. První banky...

Historie pražské burzy

Historie pražské burzyNová historie pražské burzy začala v květnu v r. 1991, kdy vznikl přípravný výbor pro založení burzy CP. Novou společnost ji vytvořilo 8 bankovních domů a 24. srpna t. r. se společnost...

Charakteristika podílového listu

Charakteristika podílového listuPodílový fond není samostatnou právnickou osobou, má svého zřizovatele (Investiční společnost), která jej spravuje a rozhoduje o tom, kam budou peníze investovány.Řídí se podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.Podílový fond...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Stránky burzy

Stránky burzyKapacita burzy má jak kvalitní, tak i kvantitativní stránku.– Z kvalitativního hlediska se kapacita burzy rozumí bonita (kvalita) obchodovatelných tuzemských i zahraničních CP, které jsou připuštěny do oficiálního nebo neoficiálního burzovního obchodu.– Z...

Kurzovní lístek akcií

Kurzovní lístek akciíKurzovní lístek zahrnuje seznam CP, které jsou obchodovány na burze, dále její kurzy, výsledky obchodu a další informace pro investory. CP jsou identifikovány názvem podniku (ČEZ, KB Komerční banka) a mezinárodním kódovým...

RM – SYSTÉM registrační místo, Kurzy CP

RM – SYSTÉM registrační místo– je to akciová společnost, která organizuje mimoburzovní trh, jejímž vlastníkem je podnik výpočetní techniky– nabízí služby prostřednictvím počítačové sítě– v RM – systému mohou obchodovat libovolné fyzické i právnické...

Burzovní trh

Burzovní trhHlavní trh – obchoduje se zde s nejbonitnějšími akciemi. Patří sem emise, které mají míru likvidity odpovídající výši průměrného objemu obchodu 300 000 na 1 seanci v průběhu uplynulých 5-ti měsíců. Nezbytnou zákl....

Burzovní plocha

Burzovní plocha – se dělí na 2 části:1) PARKET (ring) – představuje oficiální (úřední) burzu – jsou na něm realizovány obchody s CP, které jsou připuštěny pro obchod na dané burze a jsou kotovány...

Druhy a formy burzovních příkazů

Druhy a formy burzovních příkazů– nelimitované : co nejlevněji, nejlépe (nakoupit, prodat). Klient neváže zprostředkovatele na dosažení přesně určeného kurzu.– limitované: přesné stanovení nejvyšší, popřípadě nejnižší ceny. Pokud se zprostředkovatel do limitu nevejde, je...