Štítek: Česká Národní Banka

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bank

Řízení peněžního oběhu platebního styku a zúčtování bankÚstřední banka (ČNB) řídí hotovostní peněžní oběh, stanoví zásady vedení účtu klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech, stanoví zásady platebního styku...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Bankovní dohled

Bankovní dohled(Vykonávání bankovního dohledu) zákon o bankách, obchodní zákon, zákon o ČNB, směnečný a šekový zákon(od r. 1928 se uskutečnil am. DOLLAR – vzhled)Podle zákona o ČNB podléhají všechny banky se sídlem na území...

Diskontní sazba

Diskontní sazbaCenou za půjčení peněz (úvěru) je úrok.V případě, že se úroková míra zvýší, poptávaná výše úvěru se sníží.Jestliže se úroková míra sníží, poptávaná výše úvěru se sníží.Úroková míra, za kterou ústřední banka poskytuje...

Měnová politika

Měnová politikaPředstavuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz. Množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci, stav platební bilance dané země ze zahraničí.Zvýšení nabídky peněz Snížení nabídky peněz(způsobuje) (způsobuje)vyšší poptávku...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Měnová politika české národní banky

Měnová politika české národní banky– Měnová politika představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz. Způsobuje množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst, na zaměstnanost, na stav platební bilance a daní země...

Bankovní soustava a ČNB

Bankovní soustava a ČNB – Je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahu mezi nimi. U nás máme dvoustupňovou soustavu. I stupeň ČNB a II stupeň obchodní banky. Základní funkce ČNB– Instituce,...

Druhy bank

Druhy bank• dříve existovaly obchodní banky, které poskytovaly služby podnikům a spořitelny poskytující služby občanům• s nástupem tržní ekonomiky je postavení bank a spořitelen rovnocenné• pracují na komerčním principu, tzn. hlavním motivem jejich činnosti...

Právní úprava Bankovnictví

Právní úprava Bankovnictvía) ústava ČR ( je tu zakotvena ČNB jako centrální banka státu)b) zákon o ČNB ( uveden hlavní cíl a činnosti)c) zákon o bankách (týká se 2.stupně bankovní soustavy, jejich hospodaření, druhy...