Štítek: chování firmy

Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností

6.7. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností 6.7.1. Nerovnost v pracovních důchodechPracovní důchody domácností závisí na množství práce, které domácnost prodá na trhu práce a mzdové sazbě. Cena práce je dána objektivně,...

Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktu

6.5. Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktuRozlišujeme• důchod tj.celkové množství peněz, které domácnost obdrží během určitého období( toková veličina za určité období např. roční mzda )• bohatství je čistá hodnota aktiv vlastněná...

Formy cen výrobních faktorů

6.4. Formy cen výrobních faktorůCena výrobního faktoru je spojená s jeho službou, tzn. s jeho pronájmem:• mzdová sazba – jde-li o práci• pozemková renta – jde-li o půdu• úroková míra – jde-li o kapitálNa...

Faktory způsobující změnu poptávky po VF

Faktory způsobující změnu poptávky po VF: • změna poptávky po zboží• množství a kvalita ostatních vstupů resp. výrobních faktorů• změny v technologii Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci: jestli má firma na trhu...

Poptávka po výrobních faktorech

6.2. Poptávka po výrobních faktorechnení poptávkou přímou, ale odvozenou: je odvozená od poptávky po zboží, na jehož výrobu se daný faktor používá. Firmy poptávají výr. faktory jen proto, že s nimi chtějí vyrobit zboží....

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů

6.1. Podstata a specifika trhů výrobních faktorůDva základní výrobní faktory – práce a kapitál. Stejně jako na trhu zboží, také na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru.Na trhu výr....

Alternativní teorie rozhodování firmy

Behavioristické teorie firmy – cíl firmy je výsledkem střetávání zájmů a cílů jednotlivců a skupin ve firmě. Cíl se může měnit se změnami cílů jednotlivých skupin a se změnami jejich relativní moci uvnitř firmy....

Alternativní cíle firmy

5.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 5.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

Zisk jako hlavní podnět podnikání

5.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

Typy firem v tržní ekonomice

5.1. Typy firem v tržní ekonomiceZ hlediska vlastnických vztahů rozlišujeme následující typy firem: 5.1.1. Firmy v individuálním vlastnictvíPodnikatel v nich hospodaří sám, na jeho účet jdou všechny zisky a ztráty a za závazky ručí...