Štítek: efektivnost

25) Efektivnost a spravedlnost

Mikroekonomie 25. Efektivnost a spravedlnost. Vliv státu na efektivnost tržního mechanismu z pohledu jednotlivých ekonomických škol. (Keynesiánci a soudobé neokonzervativní školy). Ani v případě dokonale konkurenčního modelu není jisté, že efektivní situace bude společensky...

Přerozdělením příjmů …

– Přerozdělením příjmů se ovšem mění postavení jednotlivých subjektů na trzích finální produkce i na trzích výrobních faktorů. Změny v chování tržních subjektů působí výrazně na situaci na dílčích trzích (hospodářská politika má tak...

Ačkoli stát vyplácí ….

– Ačkoli stát vyplácí subvenci jen výrobcům, ve skutečnosti subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele. – Subvencování ceny umožňuje spotřebitelům nakupovat za nižší cenu. V našem příkladu bychom mohli říci, že stát subvencuje zemědělce...

Nedokonalá konkurence

– Příklad nám ukazuje dvě důležité skutečnosti: a) na nedokonale konkurenčních trzích firmy „tvoří svou cenu“, přesněji, že „hledají svou cenu“ (na dokonalém trhu firma přijímá cenu – „Price Taker“ – a pouze této...

Alokační efektivnost

ad. 3 : jsou vyloučeny externality, tj. činnost, které ovlivňují pozitivně nebo negativně jiné subjekty, aniž za to musí platit neb jsou za tyto činnosti odškodňovány ( = externí efekty )→ v podstatě se...

Alokační efektivnost

Alokační efektivnost je takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádnému přeskupení výroby, které by zvýšilo užitek neb uspokojení jednoho subjektu, aniž sníží užitek nebo uspokojení jiného subjektu. → tj. nemůžete nikomu zlepšit...

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkceJe třeba přihlédnout k k jednotě ekonomiky podniku. Nástroje VP řízení– operativní plánování– operativní regulace– rozpočetnictví– kalkulace– účetní informace ve vztahu k VP struktuře a VP vztahům Vnitropodniková...

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce

Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce Obecné zásady při realizaci VP MAN– umožnit maximální samostatnost v řízení, rozhodování, obchodování– maximální sblížit okamžik aktivizace pracovníků s okamžikem rozhodování– stimulační působení diferencovat podle jednotlivých pracovních...

Otázky, které řeší VP řízení

Otázky, které řeší VP řízení1) vztah naturální a hodnotové stránky reprodukčního procesu; vývoj tohoto vztahu2) rozvoj fcí věcných faktorů a lidského činitele z hlediska max. hospodárnosti3) strukturování VP systému, optimalizace vztahu pravomoci a odpovědnosti...