Štítek: ekonomická renta

Transferový výdělek a ekonomická renta

Transferový výdělek a ekonomická renta Transferový výdělek a ekonomická rentaTzv. čistá ekonomická rentaPozemková rentaPříklad čisté ekonomické rentyPoptávka firmy po výrobním faktoru• cíl firmy – maximalizovat zisk• poptávka po v.f. je závislá na:– výnosu výrobního...

Trh výrobních faktorů

• poptávka po výrobních faktorech je poptávkou odvozenou od poptávky po zboží• vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé maximalizující užitek• cena výrobního faktoru je cena spojená se službou tohoto faktoru• rovnováhu ovlivňuje časový horizont a...

Charakteristika pozemkové renty

– Pojem renta používala ekonomická teorie zejména pro výnos z vlastnictví půdy. – Půda je specifický výrobní faktor, který je vzácný a má rozdílnou kvalitu (tzv. bonitu půdy). – Zemědělská půda je zpravidla velice...