Štítek: ekonomické pojmy

Důležité pojmy

Důležité pojmyPlátce = odvádí daňPoplatník = platí ze svého důchodu Výpočet daně Daň = základ daně * sazbaZáklad daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištěníSazba = % ze základu daně Předmět...

Státní rozpočet

Porovnáním těchto dvou stran pak státní rozpočet může plánovat jako – přebytkový (příjmy > výdaje), schodkový (příjmy < výdaje), vyrovnaný (příjmy = výdaje). Návrh státního rozpočtu na následující rok předkládá vláda ke schválení parlamentu...

Hodnocení živ.úrovně

Hodnocení živ.úrovněPosuzuje se její vývoj, provádí se srovnání mezi státy, skupinami obyvatelstva, rodinami, popř. jednotlivci. Pro objektivní hodnocení musíme srovnávat jednu složku za druhou a z nich pak provést obecné shrnutí a porovnání. Výši...

Životní úroveň

Osobní potřeba – je dána kvalitou spotřebních předmětů, zakoupených v obchodní síti, popř. vyrobených doma (oděvy, potraviny, ledničky, televizory, spotřeba vody, plynu, elektrické energie v domácnostech). Společenská potřeba – vyjadřuje úroveň poskytovaných služeb v...

Životní úroveň

Životní úroveňJe to stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány. Životní úroveň je prakticky nemožné vyjádřit penězi. Je to dáno rozličnými potřebami u jednotlivých...

Směna

SměnaSměna = Je to výměna peněz získaných při rozdělování a přerozdělování za statky a služby. Děje se na trhu. Funkce penězPeníze = speciální zboží zjednodušující zboží Vývoj peněz a směny:1. Zboží za zboží –...

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje a) půda (zemědělství, stavební pozemky, zastavěné plochy…)b) nerostné bohatství (obchoduje se s ním na komunitních burzách, např. Londýn)c) přírodní síly 3.Kapitál = peníze, majetek, vkládáme na výrobu, aby vznikly větší hodnoty (akumuluje...

Práce

1.Práce = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby Pracovní síla = souhrn fyzických a psychických (duševních) schopností vykonávat práci Mzda = cena práce– nominální – mzda, kterou si vydělal pracovník jako zaměstnanec, když...

Hospodářský proces

Hospodářský proces 1.Výroba4.Spotřeba 2.Rozdělování, Přerozdělování3.Směna Samotný proces uspokojování potřeb se nazývá spotřeba. Nejdříve musíme vyrobit statky a služby, k tomu potřebujeme práci, nastane rozdělování (mzdy, zisk) nebo přerozdělování (sociální podpory). Peníze směňujeme za statky...

Teorie potřeb1.Potřeba 4.Spotřeba 2.Statek3.Služba Potřeba = pociťovaný nedostatek (jsou rozmanité a ve svém principu nekonečné). Uspokojujeme je pomocí statků a služeb.Hmotné (potřeba jíst, pít, bydlet, oblékat se…)Nehmotné (přátelství, svoboda, kulturní zážitek…)Zbytné (auto, velký dům,...