Štítek: elasticita

Elasticita poptávky

– Je-li elasticita poptávky (v absolutní hodnotě) větší než 1, což znamená, že jednoprocentní zvýšení ceny vyvolá více než jednoprocentní pokles množství, pak zvýšení ceny povede k poklesu spotřebitelových výdajů na daný statek. Tomuto...

Elasticita

ΔQ Qelasticita : Ed Δ P P Δ Q změna poptávkového množství Q výchozí množstvíΔ P změn ceny P konečná cena ΔQ = Q2 – Q1 Q = ( Q1 – Q2 ) :...