Štítek: evropská unie

31) Okolí národního hospodářství

Okolí národního hospodářství Před čtyřiceti lety došlo k rozdělení Evropy na západní a východní a zároveň byl vytvořen systém hospodářských, vojenských, politických a kulturních institucích, které sloužily jednotlivých politickým blokům. Vlivem bouřlivých změn v...

VÝDAJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

= Evropský fond regionálního rozvoje= Evropský sociální fond (prostředky sociálního fondu = větší nezaměstnanost)= Kohezní fond (Fond soudružnosti – nejvíce prostředků = Španělsko, Portugalsko, Irsko) = pomoc v živnostenském podnikání a dopravní infrastruktuře –...

Rozpočet EU

Rozpočet EU => zásadně vyrovnaný– není možné ho sestavovat s deficitem= sestavuje se ve finanční perspektivě (výhledu) nejnověji na období 2000 – 2006 Národní rozpočet => přerozděluje se 30 – 60% HDP– velmi nízký...

PŘÍJMY ROZPOČTU EU

2. ZEMĚDĚLSKÉ VYROVNÁVACÍ DÁVKY = vybírají se pokud členská země dováží z nečlenské země EU za ceny nižší než jsou ceny garantované EU= + poplatky, které platí výrobci celkem= % podíl na příjmu EU...

Rozpočet EU – historie

Rozpočet EU – historie– září 1951 – 1957 Pařížská a římská smlouva– 1951 založení Společenství uhlí a oceli– 1957 založení Evropského hospodářského společenství 1970 – uskutečnění klíčového rozhodnutí pro historii rozpočtu– Lucemburské dohody (finanční...

EKONOMICKÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

EKONOMICKÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Ekonomické členění vychází z transakcí, jimiž veřejná sféra naplňuje své funkce, a z jejich dopadu do ekonomického prostředí. 1. celkové výdaje a půjčky minu splátky2. celkové výdaje3. kapitálové výdaje4. půjčky minus...

Empirická data

A konečně jsme předpokládali, že politika může přímo ovlivňovat lokalizaci jednotlivých sektorů v jednotlivých oblastech, konkrétně může buď zesilovat, nebo utlumovat vliv ekonomických a geografických faktorů na lokalizaci průmyslu.Ačkoliv je výzkum v těchto oblastech...

Vliv východního rozšíření

Zaměříme-li se na Polsko, jako největšího nově příchozího a na Litvu, jako nejchudšího z desítky, které jsme si v diagramu explicitně označili, tak vidíme ten diametrální rozdíl mezi penězi, které by tyto země měly...

Vliv východního rozšíření

Je jasné, že rozšíření v roce 2004 přinese přehodnocení priorit, stejně jako ho přineslo rozšíření o Španělsko a Portugalsko. Rozhodování ještě EU15 o 10 nových zemích odkrylo nový velký potenciální problém. Na summitu v...

Politická alokace

9.5.3 Politická alokaceČást odpovědnosti za správu strukturálních fondů má Komise, která přijímá rozhodnutí o konkrétních implementacích směrnic. Což zahrnuje také alokaci peněz na jednotlivé cíle a do jednotlivých členských států. V následující tabulce vidíme...