Štítek: export

14) Zahraniční obchod

Zahraniční obchod Význam zahraničního obchodu – Devizové prostředky můžeme získat na zahraničních trzích tím, že budeme naše zboží na tyto trhy vyvážet. Zahraniční obchod je proto důležitou součástí národního hospodářství. Představuje směnu zboží, která...

Bilance odbytu

Bilance odbytu————————————————— PS KZ Výrobky Prodej Nakoupené zboží – Zahraniční trh– Vnitřní trhNormy odbytučasová normaExpediceZahrnuje přepravu výrobků k prodeji a naložení na dopravní prostředek.Evidence zásob Doklady vystavené dodavatelem:• DODACÍ LIST : slouží ke kontrole...

Čistý export

5.1. Čistý exportY=C+I+G+NXPředpokládejme, že v zemi převažuje export nad importem. Země je čistým exportérem. Jestliže čistý export roste, roste i agregátní poptávka. Konečné účinky posunu agregátní poptávky jsou stejné jako v případě monetární nebo...