Štítek: faktoring

Dělení leasingu:

– leasing movité věci– leasing nemovitosti– operativní (provozní) leasing– finanční leasing– zpětný leasing– leasing s plnou amortizací– leasing se zůstatkovou hodnotou 2)FAKTORING• odkup pohledávky• krátkodobá forma• pohledávka postoupena faktorové firmě (faktor) => firma získá...

Faktoring

– odkoupení krátkodobé pohledávky za běžné spotřební zboží, nebo dodávky pro běžnou výrobní spotřebu– postup:• dodavatel uzavře s faktorem předem faktoringovou smlouvu• po dodávce předá faktury faktorovi, který mu podle smlouvy zaplatí cenu sníženou...

Faktoring

Faktoring– Jde o převzetí a odkup krátkodobých pohledávek bankou s iniciativy majitelů pohledávek ( věřitelů bez jejich zpětného postihu) Pravý faktoring– Se vyvinul z cese pohledávek a z eskontu směnek. Navíc však zdokonalení na...