Štítek: faktoring

Dělení leasingu:

– leasing movité věci– leasing nemovitosti– operativní (provozní) leasing– finanční leasing– zpětný leasing– leasing s plnou amortizací– leasing se zůstatkovou hodnotou 2)FAKTORING• odkup pohledávky• krátkodobá forma• pohledávka postoupena faktorové firmě (faktor) => firma získá...

Faktoring


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– odkoupení krátkodobé pohledávky za běžné spotřební zboží, nebo dodávky pro běžnou výrobní spotřebu– postup:• dodavatel uzavře s faktorem předem faktoringovou smlouvu• po dodávce předá faktury faktorovi, který mu podle smlouvy zaplatí cenu sníženou...

Faktoring

Faktoring– Jde o převzetí a odkup krátkodobých pohledávek bankou s iniciativy majitelů pohledávek ( věřitelů bez jejich zpětného postihu) Pravý faktoring– Se vyvinul z cese pohledávek a z eskontu směnek. Navíc však zdokonalení na...