Štítek: finanční trh

1) Finanční trh

Finanční trh Finanční trh je zvláštní formou trh. Je to systém, který se vytvořil proto, aby bylo možno prodávat a kupovatkrátkodobý i dlouhodobý kapitál výměnou za volné peněžní prostředky. Finanční trh také zabezpečuje přerozdělení...

Cenné papíry

Cenné papíry – kapitálového trhu Trh cenných papírů– zvláštním druhem trhu, střet nabídky s poptávku – předmětem poptávky a nabídky jsou peníze a cenné papíry– většina obchodů se zde uskutečňuje bez osobní přítomnosti nakupujícího...

Cenné papíry peněžního trhu

Cenné papíry peněžního trhu Cenný papír– vyjadřuje závazek za dlužníkem a pohledávku vůči věřiteli– vyjadřuje nominální hodnotu, tržní hodnotu, peněžní hodnotu, objektivní hodnotu, vnitřní hodnota = podíl majetku, výnosová hodnota = rentabilita investic co...