Štítek: fiskální politika

2. Fiskální politika

2. Fiskální politika, její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice · fiskální politika je úzce spojena s rozpočty ústřední vlády a s rozpočty orgánů místní správy. Tím, jak státní orgány odčerpávají...

50) Státní rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet a fiskální politika Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků, které představují plánované příjmy a výdaje státu. Nabývá formu zákona, neboť je schválen parlamentem. Příjmy státního rozpočtu: Daně – Přímé – Nepřímé...

5) Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Rozpočet = soustava veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně veřejné správy na místních úrovních za určité období; jde o soustavu rozpočtů, ktšerá...

Fiskální politika v modelu multiplikátoru

Fiskální politika v modelu multiplikátoruMultiplikační efekt státních nákupů výrobků a služeb. Výdaje státních orgánů jsou součástí agregátní poptávky. Růst rozpočtových výdajů zvyšuje agregátní poptávku, nikoliv ve stejném rozsahu jako výdaje, ale v rozsahu větším...

Cíle fiskální politiky

1.3.1. Cíle fiskální politikyCíle fiskální politiky jsou bezprostřední a konečné. Bezprostředními cíli je ovlivnění agregátní poptávky a nabídky a na základě těchto výsledků zásahy do zaměstnanosti a cenové hladiny, což jsou už konečné cíle....

Fiskální deficity

Fiskální deficityDeficit státního rozpočtu vzniká když výdaje převažují nad příjmy. Rozlišujeme strukturální a cyklický:Strukturální deficit vzniká například v důsledku opakované expanzivní politiky vlády. Když v roce s plnou zaměstnaností vláda vydá víc než přijme...

Diskuse o významu a účincích monetární a fiskální politiky

Diskuse o významu a účincích monetární a fiskální politikyKeynesiánský typ hospodářské politiky. Státní orgány mají pružně reagovat na vývoj v hospodářství a korigovat plynule poruchy v ekonomice. Hlavním cílem hospodářské politiky je vysoký stupeň...

Nástroje VOMPu

5.3.1. Nástroje VOMPuNástroje VOMPu se mohou dělit do dvou skupin. 5.3.1.1. Nepřímé nástrojeNepřímé (tržně orientované): jsou to především intervence na devizových trzích, opatření monetární a fiskální politiky, které svými účinky mají vliv na rovnováhu...

Kombinace monetární a fiskální politiky

Kombinace monetární a fiskální politikyVe skutečnosti vláda provádí makroekonomickou regulaci oběma politikami – monetární i fiskální. Snaží se o jejich vzájemnou koordinaci:makroekonomická regulace je zaměřena na řízení agregátní poptávky a to její stimulací (usilují...

Automatická a diskreční fiskální politika

4.3. Automatická a diskreční fiskální politikaNástroje fisk. pol se dělí do dvou skupin. První jsou diskreční (záměrná) opatření. Zde spadají opatření, pro která jsou nutná jednorázová rozhodnutí státních orgánů. Je to například změna daňových...