Štítek: formování poptávky

Chování spotřebitele a formování poptávky

Teoretická východiska – Existují dva teoretické přístupy k řešení problematiky chování spotřebitele a formování poptávky založené na:* teorii užitku* teorii indiference – V obou případech se předpokládá, že při nákupních rozhodováních je spotřebitel ovlivňován...

Rovnováha firmy a křivka nabídky

2.6. Rovnováha firmy a křivka nabídkyJe-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby, pro který tato rovnost platí, je potom optimální a firma je v rovnováze.Je-li MR>MC,...

Příjmy a zisk

2.5. Příjmy a ziskCelkový příjem ( TR ) je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků Vztah objemu vyrobené produkce a její ceny:• cena je konstantou nezávislou na firmě firma prodá všechnu produkci...

Odvození nákladové křivky

2.4. Odvození nákladové křivky při dvou variabilních inputechV dlouhém období uvažujeme produkční funkci se dvěma proměnlivými inputy (prací a kapitálem).Izokvanta představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. Mezní...

Předpoklady teorie firmy

2.1. Předpoklady teorie firmyRozhodování firmy se týká především objemu produkce, popř. její ceny, použité kombinace výrobních faktorů, … Cílem firmy je maximalizace zisku, kde celkový zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.Je...

Faktory ovlivňující elasticitu poptávky

1.5.3. Faktory ovlivňující elasticitu poptávky• povaha potřeb – elasticita je nižší u statků základní potřeby než u luxusních předmětů, dále méněcenné zboží, kde poptávka s růstem důchodu klesá.• podíl výdajů na určité zboží v...

Elasticita poptávky

1.5. Elasticita poptávkyreakce spotřebitelů na změny cen i důchodů je odlišná. Je tedy různá pružnost elasticita poptávky. 1.5.1. Cenová elasticita poptávkyvztah mezi změnou ceny poptávaného zboží a změnou poptávaného množstvíCenovou elasticitu poptávky měříme koeficientem...

Tržní poptávka

1.4. Tržní poptávkaTržní poptávka je součtem poptávky jednotlivých spotřebitelů. Proto je křivka tržní poptávky součtem individuálních poptávkových křivek. Agregátní poptávka je součet tržních poptávek na všech dílčích trzích 1.4.1. Individuální poptávkaJe poptávka jediného kupujícího...

Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky

1.2. Rovnováha spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitečnostiOptimální množství, které spotřebitel nakoupí je, pokud se MU=P. Optimální kombinace spotřebovávaných statků je taková, kdy již spotřebitel v rámci svého rozpočtového omezení nemůže...