Štítek: hospodářský rozvoj

48) Ekonomika rozvojových zemí

Ekonomika rozvojových zemí Základní charakteristika rozvojových zemí:• Nízký HDP ve srovnání s HDP v průměrně vyspělých zemích (až 40x)• Nízká úroveň vzdělání (až 50% negramotných)• Vysoká zaměstnanost v zemědělství (až 70%)• Vysoká porodnost –...

Plán se stává hlavním obsahem …

→ Plán se stává hlavním obsahem hospodářského mechanismu, předpokládá, že:– cíle, ke kterým směřuje, jsou vyjádřením potřeb společnosti.– plán je chápán jako nejdokonalejší vyobrazení potřeb, ale i výrobních možností.– jednotlivé podniky jsou zainteresovány pouze...

3.3 Centrálně plánovaná ekonomika

Dominantní pozici zaujímá centrální plán (co a jak pro koho vyrábět) – plán na alokaci zdrojů a rozdělení vytvořeného produktu. Chtějí předem zamezit neefektivnímu fungování hospodářství jako celku→ cíl nebyl nikdy dosažen (utopický projekt...

Management

. ManagementProces řízení, umět řídit podnikovou činnost tak, abychom dosáhly vytčeného cíle s co nejnižšími náklady. Pokud nebudeme používat řídící proces tak:1) vytčeného cíle nedosáhneme2) cíle dosáhneme, ale s neúměrně vysokými náklady II. Vývoj–...