Štítek: indiferenční křivka

Body K, L, M

kombinace spotřeby, které poskytují stejný užitek. Bod R – kombinace s vyšší užitečností. Bod S – kombinace s nižší užitečností. E – bod rovnováhy (dosažení maximálního užitku). Linie příjmu je v bodě E tečnou...

Vlastnosti indiferenčních křivek:

Indiferentní křivka – (indiferent curve)Neprotínají se (každým bodem prochází jediná indiferenční křivka). Jejich tvar vyjadřuje souvislost, kterou vyjadřuje zákon substituce:– budeme-li omezovat spotřebu zboží A, roste mezní užitek zboží A (stává se vzácnějším).– abychom...

S růstem množství statku …

– S růstem množství statku X klesá jeho mezní užitek.– Mezní míra substituce je s růstem množství statku X klesající. Indiferenční křivky Dokonalé substituty Dokonalé komplementy(od určitého bodu je dosaženo žádoucího poměru obou statků,...