Štítek: informační systém

ČLENĚNÍ DANÍ V ČR

B. NEPŘÍMÉ 1. UNIVERZÁLNÍ – DPH = předmětem jsou veškerá zdanitelná plnění v tuzemsku. Její výnos je nejvyšším daňovým příjmem státního rozpočtu. 2. SELEKTIVNÍ spotřební daně = jsou dále specifikovány na druhu zboží, plátci...

PŘÍJEM

D) DLE TERITORIA = na kterým se příjmy vybírají, můžeme příjmy členit na– celostátní– místní E) DLE DAŇOVÉ PRAVOMOCI = podle toho, která vládní úroveň má zákonem umožněno vybírat daně F) DLE DAŇOVÉHO URČENÍ...

PŘÍJEM

Příjmy veřejných rozpočtů můžeme členit dle nejrůznějších hledisek: PŘÍJEM: A) Z HLEDISKA NÁVRATNOSTI – nenávratné příjmy = plynou do veřejných rozpočtů od různých subjektů a nemusí se vracet např. daně, dávky, poplatky, příjmy z...

ROZPOČTOVÁ SKLADBA

Veřejnými rozpočty protéká asi 45% vytvořeného hrubého domácího produktu. Návrh státního rozpočtu – Ministerstvo financí sestavuje se v březnu / dubnu Projednání a schválení – vláda ČR ( o prázdninách – konec stáří, 3...

ROZPOČTOVÁ SKLADBA

ROZPOČTOVÁ SKLADBA– jeden ze základních předpisů v oblasti účetnictví veřejných rozpočtů. Znamená = dohodnutý standard třídění příjmových a výdajových operací veřejného sektoru. – dává nám informaci o hospodařením s veřejnými prostředky rozpočtových organizací, obcí...

ROZPOČTOVÝ PROCES A ROZPOČTOVÁ SKLADBA

ROZPOČTOVÝ PROCES A ROZPOČTOVÁ SKLADBA Jde o činnost orgánů finanční soustavy spojenou se sestavováním návrhu příslušného veřejného rozpočtu, s projednáním a schválením veřejného rozpočtu, s jeho realizací v rozpočtovém období a kontrolou plnění veřejného...

ROZPOČTY ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

ROZPOČTY ÚZEMNÍ ÚROVNĚ Ve všech vyspělých zemích se do této úrovně zařazují všechny zemské, regionální a municipální rozpočty a jejich rozhodování o zabezpečení zhruba čtyř typů veřejných statků: A) STATKY POD OCHRANOU = stát...

VEŘEJNÉ ROZPOČTY CENTRÁLNÍ A ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

3) MAJETKOVÝ FOND– fond národního majetku– pozemkový fond– fond dětí a mládeže 4) SVĚŘENECKÉ FONDY (tzv. pojistné fondy) = jedná se o fondy zdravotního a sociálního pojištění – fond zdravotních pojišťoven– sociální pojištění plyne...

VEŘEJNÉ ROZPOČTY CENTRÁLNÍ A ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

VEŘEJNÉ ROZPOČTY CENTRÁLNÍ A ÚZEMNÍ ÚROVNĚ typy veřejných rozpočtů– veřejné rozpočty centrální úrovně– veřejné rozpočty územní úrovně (nízká úroveň) A. VEŘEJNÉ ROZPOČTY CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ 1) STÁTNÍ ROZPOČET2) STÁTNÍ FONDYa) státní fond tržní regulace v...