Štítek: investiční činnost

5. INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTIČNÍ ČINNOST Efektivnost investice – hodnocení (jednotlivé kroky):1. účelnost (analýza – kapacitní propočty – využití stávající kapacity; analýza trhů – trendy technologie, rozvoje, životní prostředí)2. varianty – definování (stávající stav –modernizace – nová investice)3....

Prodejci

– dod. objednávek – dodávka do domu Vnější příjemci objednávek – podomní obchodníci, kteří navštěvují zákazníky s cílem reagovat na jeho požadavky Prodejci – misionáři – úkolem prodejce není uzavřít obchod, ale přesvědčit zákazníka,...

Při hodnocení investic postupujeme následovně:

o stanovíme kapitálové náklady na investici, do kterých patří pořizovací cena investice, zvýšení čistého pracovního kapitálu, výdaje spojené s likvidacío vyčíslíme předpokládané čisté peněžní příjmy, které investice přinese, tj. tržby minus výdaje, do kterých...

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří

K nejdůležitějším vlastním zdrojům patří odpisy a zisk. Nejčasnějším zdrojem cizího kapitálu jsou banky. Žádost o půjčku musí být doložena podnikatelským záměrem, ve kterém je:– na co se půjčka požaduje– čím nebo kým je...

Plánování investic

– investiční plán je rozveden v investičních projektech, které uvádějí věcnou i ekonomickou stránku pořízení investic. – k věcné stránce patří:o co má být pořízeno nebo obnovenoo kdo zajistí projektovou dokumentacio kdo bude realizovat...

Podnikové pojetí investic

– investice jsou zdrojem dlouhodobého ekonomického růstu. Rozlišujeme 3 základní skupiny:o hmotné (tvoří nebo rozšiřují výrobní kapacitu)o finanční (cenné papíry, akcie, obligace)o nehmotné (know how, výdaje na výzkum a vzdělání) – pořizování hmotných investic...

11. Investiční činnost

Investice = kapitálová aktiva tvořená statky, které nejsou bezprostředně spotřebovány, ale spotřebovávají se postupně a slouží k výrobě jiných spotřebních nebo kapitálových statků. Dva druhy investic:– hrubé investice = suma nových investičních statků +...

Nákupní činnost

Nákupní činnost a) praktické provádění činností, které předpokládá kupní smlouvyb) základní doklady od dodavatele: dodací list a faktura Dodací list– slouží ke kontrole zásilky, vkládá se přímo do zásilky neboje zaslán poštou a nebo...