Štítek: k.s.

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (K.S.)

– kombinace společnosti s ručením omezeným a neomezeným. Dva typy společníků – komplementáři (ručí za společnost neomezeně – vedou a zastupují) a komandisté (s ručením omezeným – právo kontroly). TICHÁ SPOLEČNOST – forma, která...

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)

2. Komanditní společnost (kom.spol., k.s.)– založena min. 1 komanditista a 1 komplementář – jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu (komanditisté)– jeden nebo více společníků ručí neomezeně (komplementáři)– základní kapitál není...

Podnik

Podnik= souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, je zakládán za účelem dosahování zisku.Prvky podniku jsou: dlouhodobý majetek, oběžný majetek a pracovní síla.Rozdělení podniků dle vlastnictví: státní, soukromé, družstevní a jiné (církevní) Obchodní společnostia)...

Právnické osoby

v.o.s. = veřejná obchodní společnost– všichni spolumajitelé ručí celým svým majetkem (min. dvě osoby)– vytvoření základního jmění není povinné k.s. = komanditní společnost– někteří spoluvlastníci ručí celým svým osobním majetkem = komplementáři– někteří spoluvlastníci...