Štítek: kapitálopvé trhy

Očekávaný výnos

– tzv. mezní efektivnost kapitálu – veličina, kterou podnikatel poměřuje s úrokovou mírou – spočítaná výnosnost investice za dobu její životnosti. Prostřednictvím úrokové míry se kapitálové statky průběžně zhodnocují (proto odečítá od očekávaného výnosu...

w* – vyšší mzdová hladina.

Méně zaměstnaných než při volných mzdách. Vzniká přebytek nabídky – ti, co jsou ochotni při této mzdové hladině pracovat, ale neexistuje pro ně pracovní příležitost. w*A – zaměstnaníAB – nedobrovolná nezaměstnanost.BC – nejsou ochotni...

Půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu

– jedná se o dlouhodobé půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu, získáváním kapitálu se zabývají vedle bank také pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy aj.– základní znaky:• hodnota půjček od 1 do 100 mil. €• splatnost...

Speciální dlouhodobé půjčky

Půjčky ze strany úvěrových institucí jsou důležitým zdrojem financování zejména pro sektor malých a středních podniků, které nemají přístup k organizovanému kapitálovému trhu.– v anglosaských zemích mají dlouhou tradici půjčky prostřednictvím organizovaného kapitálového trhu:•...

Trh kapitálu – příklad

– Motivační příklad: Vliv zapojování kapitálu do výroby si můžeme ukázat na firmě A, která se rozhodla rozšířit svou výrobu tím, že nahradí stávající výrobní linku novější: * použije k výrobě nové stroje a...

Okunův zákon praví, …

– Okunův zákon praví, že na každá 2 % (resp. 3%), o něž HDP (hrubý domácí produkt) poklesne vzhledem k potenciálnímu produktu, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 %.– Sociální důsledek – je to...

Trh práce, trh kapitálu

trh práce, trh kapitáluobecné výrobní faktory a) půda ( přírodní zdroje )b) kapitál ( fyzický )c) práce specifické výrobní faktory = konkrétní1) orná půda, pastvina, stavební parcely2) nemovitosti, stroje, materiál. zásoby specializace na výrobu...

Kapitálovy trh

Kapitálovy trh sekundární, primárníA: s úvěrovými cennými papíry (obligace, hypoteční zástavní listy)B: majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy)AkcieObchodují se na burze (my ne), RM – systém (registrované místo), my ano.Fyzická (materializována) podoba má tři...

Trhy kapitálových statků

1.4. Trhy kapitálových statkůZde dochází k přeměně finančních prostředků v reálnou investici, neboli nákup nových kapitálových statků ( budov, zařízení, … ). Poptávka zde není určena na základě teorie mezního užitku, ale na základě...