Štítek: kapitálové společnosti

43) Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným – je kapitálová společnost. Její majetek je tvořen zpravidla vklady většího počtu osob fyzických nebo právnických. Jestliže společnost zakládá více společníků, vzniká společnost na základě společenské smlouvy, která...

Kapitálové společnosti

o kapitálové společnosti – povinnost vytvářet základní kapitál, společníci ručí omezeně nebo neručí vůbec– s. r. o. – základní kapitál min 200 tis. Kč– a. s. – základní kapitál min 2 mil. Kč prodejem...