Štítek: kupní snlouvy

15) Příprava vývozní operace

Příprava vývozní operace Uvažuje-li podnik o exportní činnosti, musí nejdříve vyhodnotit své možnosti a schopnosti v těchto oblastech: 1) Personální a organizační zajištění vývozu 2) Výrobní program 3) Rozbor finanční situace Navázání obchodního vztahu...

5) Kupní smlouvy

Kupní smlouvy Smlouva je ujednání dvou nebo více stran o vzájemných právech a povinnostech. Kupní smlouva je prohlášenísouhlasné vůle mezi prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží za peníze. Aby vznikla kupní smlouva, musí být...

Náležitosti běžné kupní smlouvy

Náležitosti běžné kupní smlouvy DRUH – PŘEDMĚT, CENA, MNOŽSTVÍ1. Smluvní strany + identifikační údaje2. Předmět smlouvy (množství, balení, …)3. Cena a celková částka4. Dodací lhůta, den dodání5. Dodací podmínky6. Platební podmínky7. Další dohody (slevy,...

Právní zajištění dodávek

Právní zajištění dodávek1) kupní smlouva = dodavatel se zavazuje, že dodá předmět dodávky v termínu, v dohodnuté struktuře. Odběratel, že převezme dodávku a že za ni zaplatí2) smlouva o smlouvě budoucí = závazek k...