Štítek: limity firmy

Limity firmy

• Rozšířený model – zavedeme úspory z rozsahu• k – index specifičnosti aktivit• B – byrokratické náklady interního ovládání• T – odpovídající tržní náklady• G = B(k) – T(k)• N – rozdíl nákl. fce...

Limity firmy

• Hranice mezi tržním a firemním řešením• Limitem firmy – faktorem pro vertikální integracifirmy – je specifičnost aktivit• Čím je činnost méně specifická – tím jevýhodnější řešení trhem• Externí dodavatelé sumarizují dodávky od vícezákazníků...