Štítek: makroekonomie

39) Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ek. Životě společnosti, viděných v jejich celku. Děli se na : 1) Mikroekonomie – popisuje chování subjektů na trzích. 2) Makroekonomie – zabývá se...

7. Přednáška – Nová teorie růstu

Nová teorie růstu Teorie 2. poloviny 80. let. Když byly prováděny odhady na podíl práce a kapitálů tak bylo odhadnuto, že na L připadá 70 % a na K 30 %. Cobb-Douglasova rovnice by...

3. Přednáška – Phillipsova křivka (krátkodobá)

Phillipsova křivka (krátkodobá) 1958 publikoval Phillips empirickou studii o vztahu inflace a nezaměst. Monetaristé začínají modelovat adaptivní očekávání. 60. léta:– PC krátkodobá, HP se o ní nemůže opřít– Stagflace (růst a u součastně a...

Mikroekonomická politika státu

• stát se zásahy do ekonomiky snaží upravit „tržní selhání“• stát působí na ekonomické subjekty formou donucení• stát svůj provoz hradí převážně z daní, tím snižuje disponibilní důchod obyvatelstva• dalším vlivem na mikroekonomickou oblast...

Mikroekonomie

se zabývá chování jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak fundaci i pro makroekonomické vztahy a agregátní veličiny Metodologický individualismus jako základ ekonomiese zabývá chováním jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak...

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII …

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII A MANAŽERSKÉ EKONOMICE Ekonomie• Věda (?) pojednávající o hospodářském chování člověka a tržním procesu• Řadí se ke společenským disciplínám• Není jednotná teorie, ale několik proudů• Hlavní učebnicový...

2.4 Metody ekonomie

Dva přístupy pojetí ekonomie podle předmětu:a) Pozitivní ekonomie – popisná stránka hospodářství, zjišťování fakt (jaká je struktura výdajů domácností) – výroky schopné verifikace. Popisuje hospodářství jaké je, jaké zákonitosti v něm působí.b) Normativní ekonomie...

NOVÁ KLASICKÁ MAKROEKONOMIE

NOVÁ KLASICKÁ MAKROEKONOMIE = MONETARISMUS II – na monetarismus úzce navazuje. – R. E. Lucas, T. J. Sargent a R. J. Barro. Ještě více vystupují proti státním zásahům a keynesiánství – hypotéza racionálních očekávání...

Národní důchod

národní důchod Makroekonomie studuje ekonomiky jako celku zkoumá: – úroveň celkového produktu národního hospodářství– tempa růstu NH– vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti– cenové hladiny– problematiku makroekonomické stabilizační hospodářské politiky – zahraničně ekonomické vztahy země Vývoj...

MIKROEKONOMIE

MIKROEKONOMIE – analyzuje chování dílčích ( malých ) ekonomických subjektů ( jednotlivců, domácností, firem, trhů ), tj. studuje chování jednotlivých prvků ekonomického systému. – odpovídá na otázky, na které si musí odpovědět dílčí ekonomický...