Štítek: mezinárodní obchod

6) Mezinárodní obchod, protekcionismus

Mezinárodní obchod, protekcionismus otevřenosti NH = zapojení do mezinár. ekon. vztahů (pohyb statků, služeb výr. faktorů a finančních aktiv mezi rezidenty různých národních ekonomikkaždá země vyváží ty statky, jejichž tuzemská výroba je nejlevnější a...

Systémy měnových kursů

6.4. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu ( mezi válkami ), tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu...

Teorie komparativních výhod, Přínosy z mezinárodního obchodu

Teorie komparativních výhodPojem mezinárodní obchod souvisí se čtyř sektorovou ekonomikou. V této ekonomice vystupují 4 základní subjekty: spotřebitel, firma, stát, zahraničí. Co podněcuje jednotlivé země k tomu, aby se zapojovaly do mezinárodního obchodu, je...

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchodPojem mezinárodní obchod souvisí se čtyř sektorovou ekonomikou. V této ekonomice vystupují 4 základní subjekty: spotřebitel, firma, stát, zahraničí. Co podněcuje jednotlivé země k tomu, aby se zapojovaly do mezinárodního obchodu, je snaha...

Úloha a fungování mezinárodního obchodu

Vývoj jednotlivých ekonomik je ovlivňován změnami, které probíhají v jiných zemích. Čím menší je země, tím větší vliv ne její vývoj mají změny vnějších podmínek. Dnes však je změnami ve světové ekonomice ovlivňována i...

5.3.1.2. Přímé nástroje

5.3.1.2. Přímé nástrojekvóty, cla, vývozní subvence, neviditelné překážky dovozu. Kvóty určují maximální množství zboží, které je možné za dané časové období přivézt. Clo je daň, kterou stát vybírá za zboží přivezené ze zahraničí. Vývozními...

5.3. Mezinárodní obchod

5.3. Mezinárodní obchodPojem mezinárodní obchod souvisí se čtyř sektorovou ekonomikou. V této ekonomice vystupují 4 základní subjekty: spotřebitel, firma, stát, zahraničí. Co podněcuje jednotlivé země k tomu, aby se zapojovaly do mezinárodního obchodu, je...

4.8. Ekonomické důsledky vládního dluhu

4.8. Ekonomické důsledky vládního dluhuDélka rozhodovacího procesu je podstatně nižší u monetární politiky než u fiskální. Monetární politice se trh a tržní subjekt přizpůsobují rychleji než když mají reagovat na účinky fiskální politiky.Cyklický deficit...

5.6. Přínosy z mezinárodního obchodu

5.6. Přínosy z mezinárodního obchoduPřínosy z mezinárodního obchodu:Zvýšení spotřebních možností ( posun PPP ), poznání (věda a výzkum), styk se světem, nové trendy, přenos informací, efektivnější alokace výrobních zdrojů, efektivnější rozdělování … 5.7. Protekcionismus,...

5.4.2. Systémy měnových kursů

5.4.2. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu, tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu zlata, které daná národní...