Štítek: minimální rezervy

4) MONETARISMUS

MONETARISMUS nabídka peněz je hlavním určujícím faktorem krátkodobých pohybů nominálního GNP a v dlouhém období představuje hlavní určující faktorpovažuje úlohu peněz za ústřední pro makroekonomickou teoriivěnuje velkou pozornost určujícím faktorům agregátní nabídky a poptávkystát...