Štítek: monetarismus

4) MONETARISMUS

MONETARISMUS nabídka peněz je hlavním určujícím faktorem krátkodobých pohybů nominálního GNP a v dlouhém období představuje hlavní určující faktorpovažuje úlohu peněz za ústřední pro makroekonomickou teoriivěnuje velkou pozornost určujícím faktorům agregátní nabídky a poptávkystát...

Kvantitativní teorie peněz, Soudobý monetarismus

3.7. Kvantitativní teorie peněz (cen) – KTPKvantifikuje souvislosti mezi změnou peněžní zásoby M a cenovou hladinou PVychází z kvantitativní rovnice MV=PY. P*Y je nominální důchod. M je množství peněz v ekonomice. Předpokládá, že rychlost...

Neoklasický či monetaristický přístup

Rozhodující úlohu v peněžní a úvěrové politice je považován vliv na množství ¨peněz v oběhu s tim i na nominalní HDP. Podle této představy může být peněžní a úvěrová politika významných zdroje nestability ekonomiky...

Monetarismus

MonetarismusOdmítá na rozdíl od keynesovství využívat státní rozpočet i ovlivňování hospodářskéhé vývoje. Zejména se staví proti regulování výkonnosti ekonomiky a snižování nezaměstnanosti prostředniství stimulace agregátní poptávky. Vláda by měla podle této teorie usilovat o...

MONETARISTICKÉ POJETÍ ROVNOVÁHY NA TRHU PENĚZ

– nabídka i poptávka jsou málo závislé na vývoji úrokové míry– úroková míra zde plní úlohu alternativní ceny současné spotřeby a její úlohou je vyrovnávat nabídku a poptávku po zapůjčitelných fondech– nelze regulovat vývoj...

MONETARISTICKÉ POJETÍ NABÍDKY PENĚZ

– nabídka peněz je chápana jako exogenní veličina závislá na chování vlády a centrální banky(ty určují a mění množství peněz v oběhu změna kupní síly peněžní jednotky)– prudké a výrazné změny množství peněz v...

Monetaristické pojetí nabídky peněz

V tomto pojetí je nabídka peněz chápána jako exogenní veličina závislá na chování vlády a centrální banky. Tyto orgány mohou určovat a měnit kupní sílu peněžní jednotky. Prudké a výrazné změny množství peněz v...

Neoklasický či monetaristický přístup

Neoklasický či monetaristický přístup: (monetarismus, neoklasická makroekonomie, konzervatizmus)– od 70 – tých let vystřídala keynesovnskou – používá pravice – Vychází z představy, že trhy disponují dostatečnými samoregulačními silami, které jsou schopny navracet tržní ekonomiku...