Štítek: národní hospodářství

46) Úloha vlády v moderní ekonomice

Úloha vlády v moderní ekonomice Nástroje vládní politiky – Pro dosažení veřejných politických cílů je zapotřebí, aby si vlády obstarávaly příjmy, utrácely peníze a vydávaly příkazy k regulaci ekonomické aktivity. Mezi hlavní nástroje, jimiž...

31) Okolí národního hospodářství

Okolí národního hospodářství Před čtyřiceti lety došlo k rozdělení Evropy na západní a východní a zároveň byl vytvořen systém hospodářských, vojenských, politických a kulturních institucích, které sloužily jednotlivých politickým blokům. Vlivem bouřlivých změn v...

30) Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství tedy můžeme definovat jako souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a občany. Struktura národního hospodářství – Strukturou rozumíme jeho členění podle různých hledisek. Shrnutím podniků s...

7) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku.Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje podnikatelský...

Metody měření výstupu národního hospodářství

9.1.3. Metody měření výstupu národního hospodářství• Produktová metoda: součet hodnoty finální produkce primárního, sekundárního a terciálního sektoru + nepřímé daně – subvence• Důchodová metoda : viz. Národní důchod• Výdajová metoda: dle užití tj. HDP...

Okolí národního hospodářství

Okolí národního hospodářství : Světová bankaSídlí ve Washingtonu, r. 1945, poskytuje dlouhodobé úvěry Mezinárodní měnový fond: vznik 1945, je mezinárodní vládní organizací, sídlí ve Washingtonu, byli jsme zakládajícím členem, r.52 musíme z důvodu měnové...

Národní hospodářství

Národní hospodářství = celek, který se skládá z odvětví, sektorů, institucionálních sektorů, neboli z podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.Celé národní hospodářství je součástí vyššího celku (např. evropského hospodářství) Cílem je – maximální uspokojování potřeb obyvatelstva...