Štítek: obchodní marže

Výkaz zisků a ztrát – výsledovka

+ Tržby za prodej zboží– Náklady vynaložené na zboží= Obchodní marže+ Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb+ Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby+ Aktivace– Výrobní spotřeba materiálu, energie a služeb= Přidaná hodnota– Odpisy...