Štítek: obrat

Optimalizace kapitálové struktury

• optimální kapitálová struktura – minimum celkových nákladů na podnikový kapitál• celkové náklady na kapitál: Ko(WACC) = Kj (l-T)(B/V) + Ke(S/V)ko – náklady na celkový kapitálkj – náklady na cizí kapitál před zdaněním ziskuke...

MAJETEK =Kapitál (=zdroje)

Koloběh a obrat kapitáluRozpracovaná (nedokončená) výroba výrobky (jejich prodej a následné výnosy)Pohledávky u odběratelů (příjmové platby, inkaso pohledávek) peněžní prostředky Rozdělení finančního výsledku odvody(daně), rozdělení zisku Peněžní prostředky do výroby (nákup faktorů, výdajové platby)...

Objem obratu lze vyjádřit:

– celkovými ročními výnosy (tržbami), tj. výstupy,– celkovými náklady, tj. vstupy. Hlavní způsoby zrychlování kapitálu:– zlepšování technologie– optimalizace zásob– urychlení odbytu výrobků a zboží Oceňování podniku• Celkovou hodnotu podniku potřebujeme znát při prodeji nebo...