Štítek: odpisy

Interní forma financování – ODPISY

• vyjadřují fyzické i morální opotřebení majetku, přenáší hodnotu majetku do nákladů• fixní náklad; vrací se v tržbách – proto zdroj pořízení nového majetku• souhrn odpisů = oprávky• účetní odpisy – snaha zachytit co...

Odpisy

Daňové – 7 odpisových skupin, podle zákona o daních z příjmů, odepisujeme je po celý rok podle jedné stanovené sazbyÚčetní – stanovuje si podnik sám, podle zákona o účetnictví, podělíme dvanácti a účetně si...

Náklady pomocných činností tvoří většinou …

Náklady pomocných činností tvoří většinou náklady na mechanizované práce víceúčelových strojů, nákladní autodopravu, provoz dílen, stavební práce a jiné služby poskytované jedním vnitropodnikovým útvarem jinému. Hospodářský výsledek podnikuHospodářský výsledek vykazován odděleně za– provozní činnost,–...

Oceňování dlouhodobého majetku

– individuálně za jednotlivé položky aktiv– celková hodnota aktiv je součtem jednotlivých položek DM v rozvaze ve třech položkách•pořizovací cena (brutto cena)•oprávky (korekce)•zůstatková cena (netto cena) Odpisy• DM se nespotřebovává najednou, ale dochází k...