Štítek: operativní činnost

2.1 Proces delegování

2.1 Proces delegování– je vnějším projevem řídícího působení řídícího systému ( vedoucího ) na řízený systém ( podřízeného )– proces delegování předpokládá existenci následujících složek:1. kompetence vedoucího pracovníka – představuje sféru působnosti ( fázový...

40) Odbyt

Odbyt Jedná se o soubor činností, jehož úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. V podniku se odbytovými činnostmi zabývá odbytový a marketingový útvar. Oba útvary mohou být začleněny...