Štítek: opravné položky

Změna zůstatku rezerv

Změna zůstatku rezerv (přírůstek rezerv +, úbytek rezerv -)Změna zůstatku časového rozlišení (Výdaje příštích období přírůstek +, úbytek -)Náklady příštích období přírůstek -, úbytek +)Příjmy příštích období (přírůstek -, úbytek +)Výnosy příštích období (přírůstek...